>sexkuponglagen

>Apropå ståhejet kring sexköpslagen, har jag mitt eget förslag till lösning. Alla som vill ha sex med någon som egentligen inte vill ha sex med dem, får först göra sin egen goda gärning och ha sex med någon de själva inte vill ha sex med men som vill ha sex med dem. När detta är gjort får de en kupong som de kan använda för att betala nästa person i denna cirkel av köpta kroppar. Det kallas kretslopp och är bra för ödmjukheten, till skillnad från näringskedjan som man kan ha turen att stå på toppen av. I prostitutionsfallet innebär denna typ av topplacering att man aldrig behöver ha sex med folk man inte vill ha sex med, men att man alltid kan köpa sig till sex med folk som inte vill ha det med en själv. Det känns skevt när man tänker efter, medan kretslopp till och med fungerar på så komplexa saker som vatten. Hur kupongsystemet ska se ut och hur man ska försäkra sig om att folk verkligen inte vill ha sex med den som erbjuder dem en kupong, tänker jag att ett riksdagsutskott får ta hand om. Jag har ändå dragit upp riktlinjerna.

0 svar

  1. >Perfekt! Alltid skönt när det finns folk som orkar tänka ut bra grejer åt en när man mest vill dunka huvudet i en vägg åt vissa politiska frågor.

  2. >Tuss: Ja, det lustiga är att min blogg har blivit någon slags informationscentral på temat, när jag egentligen aldrig har uttryckt något intresse på området och verkligen inte varit ute efter att sprida information om andra människors läggning, haha… Men jag är glad över representationen!

  3. >Helt genialt förslag. För det är ju kärnan i hela sexköpscirkusen: Folk som vill ha sex med folk som inte vill ha sex med dem. Kör ut denna blogg i någon välbesökt tidning – eller varför inte i Café? 😉

  4. >De enda problematiska i diskussionen är att man särställer sexuliteten så väldig från övriga kroppsfunktioner och att sexarbete sett ur skadlighetsynpunkt rent genrellt inte ger lika mycket skador och lika allvarliga skador som tex vissa jobb i byggbranchen etc.Och då inte bara arbetrelaterade olyckor utan även förslitningsskador etc.Och det mest intressanta är att de flesta skulle hellst ägna sig åt sina frittidssysselsättningar än att gå och jobba.Sen måste jag bara understrycka att jag personligen inte har något som hellst intresse att köpa något man kan få gratis övht oavset om det är sex eller annat.

  5. >of darkness: Hur definierar du "skador"? Själv tycker jag nog att jag skadats mycket mer av att ha sex jag inte egentligen ville ha, än av de fysiska skador jag ådragit mig i skidbackar och yxolyckor. För mig är sex väsensskilt från all annan fysisk aktivitet, bland annat för att man har det av njutning och för att kroppen säger till på ett ganska speciellt sätt när den vill ha det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela vidare inlägget
Andra poster