>analys av en lesbisk utekväll

>Av: Saras syster

Bakgrund:
Momma är ett ställe som ofta nämns av Sara och andra flator. Det finns dock få strukturerade studier på detta område. En genomgång av den litteratur som finns på området visar att Sara ibland hänger på Momma och att hon verkar nöjd med det.

Syfte:
Syftet med denna studie är att få en förståelse för och insikt i hur en kväll på Momma kan se ut och att diskutera de bakomliggande mekanismer som bidrar till kvällens utveckling.

Metod:
Ett besök på Momma är en komplex aktivitet som innefattar många olika aktiviteter och kontakter och för att ge en så bred bild som möjligt av det studerade området har en kvalitativ metod använts. Den metod som använts i studien är deltagande observation. Fältanteckningar har gjorts i form av noteringar i mobilen.

Resultat och diskussion:
Kvällen inleddes med biljardspel under vilket det framkom att det är lesbiskt att vara duktig på biljard. Dock kan komplexiteten i detta påstående illustreras av det faktum att jag lyckades bättre än Sara. Det framkom att jag hade en tendens att hoppa omkring mer än övriga vid de tillfällen jag lyckades få in bra stötar. En av informanterna uttryckte apropå biljardspelet:
”Man måste inte alltid gå direkt på hålet”. Under biljardspelet visade sig konstaterandet ”du ser ofixat fixad ut” vid närmare granskning vara en lesbisk komplimang. Under aktiviteten visade sig hos vissa av informanterna en tendens till svårigheter att hantera förluster, vilket bland annat visade sig i ilskna uttryck så som: ”Tar du på mig tar jag på dig, och det tio gånger hårdare”

Efter biljardspelandet följde en promenad, under vilken insikten ”det är inte att ljuga om man samtidigt säger sanningen inne i sitt huvud” framlades. Promenaden avslutades vid bussen och där framkom också att flatorna kan indelas i tre kategorier. Kännetecknande för tågflatorna är att de gillar tåg medan socionomflatorna är socionomer. Övriga flator sorteras in i kategorin ”övrigt”. En informant presenterade senare följande analys av tågflatorna: ”tågflator är som centerpartister, det är lite diffust vilka de egentligen är, men de utgör ändå en rätt så betydande del”.

Framme på Momma blev det tydligt att alla informanterna strävade efter att sitta med ryggen mot väggen. Den anledning som framkom var att detta underlättar spanandet. En annan gemensam nämnare var att informanterna alla filat naglarna ordentligt inför kvällen. Informanterna framhöll gemensamt att: ”för att slippa ligga tar man på fula trosor, låter bli att städa hemma och har riviga naglar. Om någon ändå raggar på en svarar man ’du är snygg, men inte i kväll’.” Då jag frågade om val av lämplig dryck visade det sig att olika typer av öl oftast går hem, och att beroende på målgrupp är flasköl eller en stor stark att eftersträva. Informanterna framhöll dock att ”man måste vara bekväm med sin dryck, annars får man inte ligga”. Då diskussionen kom in på att Noomi Rapace ska skilja sig kunde en tilltagande glädje hos informanterna observeras.

Kvart över ett blev det plötsligt väldigt tomt i lokalen vilket visade sig bero på att Momma stänger klockan ett. Vid Slussen åkte informanterna åt olika håll.

En analys av resultatet visar att besöket på Momma är en komplex aktivitet som rymmer flera dimensioner, allt från nagelfilande till tågflator. Det är tydligt att ämnets olika dimensioner behöver studeras ytterligare. Några exempel på frågor som behöver besvaras är exempelvis varför jag klarade biljarden bättre än flera av de deltagande flatorna,och hur det kommer sig att Sara trots sin flatighet drack vitt vin medan jag självmant valde en stor stark.

Dela vidare inlägget
Andra poster