>alternativt…

>Sorterar pärmar och tänker att annars skulle jag förstås kunna auktionera ut alla små anteckningar jag tydligen ägnat mig åt vid mindre stimulerande högskoleföreläsningar:

Någon borde ställa sig upp och ifrågasätta nivån på undervisningen. Hålla ett tal kanske:
Jag har en dröm. Att vi inte längre ska plågas av lågstadiefrågor.
Jag har en dröm. Att det ska vara intressant.
Jag har en dröm. Att jag ska bry mig.

ps. Som lärare vill jag naturligtvis poängtera att det är mycket viktigt att man som student fokuserar på lektionens tema och inte klottrar sina anteckningsblock fulla med ovidkommande kommentarer om detsamma.

0 svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela vidare inlägget
Andra poster